Hejsan.

Natten till torsdag 2019-01-31 kommer vi att utföra ett servicearbete som påverkar er i föreningen. Efter slutfört arbete kan man behöva starta om sina enheter hemma.

 

Med vänliga hälsning
Christoffer Jönsson

Nätansvarig
www.netatonce.se

Hejsan.

Natten mellan onsdag-torsdag  är vi tvungna att göra en omläggning i Borås.  Detta kommer att påverka internet, tele och tv trafik.

Man kan behöva starta om fiberroutern efter arbetet är utfört.

Se vår hemsida för att se när arbetet är slutfört.

 

Med vänliga hälsning
Christoffer Jönsson
______________________________
Nätansvarig
www.netatonce.se

Styrelsen har träffats och på agendan var information om arbetet med upphandling av nytt avtal, nya anslutningar i Viås, medlemmar som inte betalt fakturan.

Valberedningen var representerad på mötet. Inför årets stämma söks nya styrelsemedlemmar.

Är du intresserad ta kontakt med valberedningen, Kent Ljunggren 0709-722030 eller Lars-Peter Gunnarsson 0722-917290.

Styrelsen i Seglora Fiber Ekonomisk förening

önskar Alla medlemmar

En riktigt God Jul 

och

Ett Gott Nytt År

 

Enligt det som beslutades på stämman i våras har  det femåriga avtalet med Netatonce sagts upp. Nu pågår diskussion med andra fiberföreningar i Borås kommun för att göra en gemensam upphandling.

Information vid åsknedslag.

Några av medlemmarna har drabbats av åsknedslag i elsystemet vilket resulterat i att mediaboxen har gått sönder.

Händer det igen:

  1. Tag kontakt med ert försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. (Kostnaderna i samband med skadan täcks av hemförsäkringen)
  2. Kontakta Net at once Tel 0771-404400 och beställ en ny mediabox. Mediaboxen är medlemmens egendom och kostar 2500,00 kr
  3. Behövs det hjälp med att koppla in mediaboxen kontakta då föreningen, så ombesörjer vi att ni får hjälp. Denna kostnad faktureras er.

Seglora fiber ekonomisk förening.

Samanställning av protokoll vid stämman den 21 mars 2018

 

Följande beslut fattades som berör samtliga medlemmar.

 

En höjning av serviceavgiften till 190,00 kr i månaden inklusive moms.

Orsak till höjningen är att avskrivningen har varit baserad på

felaktigt belopp 15,000 kr som insatskapital och 30 års avskrivning.

Det rätta är att insatskapitalet är 20 900. Kr (vissa 21 900 kr)

och avskrivningstid 25 år.

 

En höjning av fakturaavgiften för brevfaktura till 50,00 kr inklusive moms

 

Samtidigt vill vi uppmana samtliga att se över sin betalningsform.

Man kan betala via autogiro som dras varje månad, alternativ E-faktura som betalas varje kvartal. Båda betalningsformerna är kostnadsfria för er som kund.

 

Tag kontakt med er bank så får ni hjälp med detta.

 

Urban Westerlund

Kassör

 

  1. Hela protokollet finns under dokument/protokoll på vår hemsida.

Seglora fiberförening.

Dessa stadgeändringar vill styrelsen klubba igenom på årstämman den 21 mars:

Förslag reviderade Stadgar – Seglora fiber ekonomisk förening mars 2018