Om Seglora Fiber

Affärsidé

Föreningen skall vara det självklara valet i Seglora socken som erbjuder lokal täckning, enkelhet och flexibilitet för delägare, operatörer, tjänsteleverantörer och andra som kommunicerar via fiber.

Bakgrund

Seglora fiberförening bildades i december 2011 för att undersöka möjligheterna till byggnation av ett fibernät i socknen. Detta efter det initiativ som tagits från Borås stad och Västra Götalandsregionen då man propagerade för att telefonstationsområden med dålig uppkoppling skulle få anslutning med fiber. Detta helt enligt den strategi som tagits fram av Västra Götalandsregionen.

Föreningen registrerades hos Bolagsverket 2011-12-20. Registrering hos Skatteverket för mervärdesskatt skedde 2013-07-04

Vision

Föreningens vision var att främja en hållbar och framtidssäker bredbandsutveckling som bidrar till nytta och mervärden för delägarna, näringsliv och offentlig verksamhet.

Mål

Behovet av en snabb och stabil kommunikation ökar och Seglora fibernät förbereds för en framtidsinriktad teknisk utveckling. Anhörigtjänster, larm och streaming är bara några exempel på tjänster som fibernätet kommer att kunna hantera.

Andra fördelar var:

  • Möjlighet att sänka delägarnas kostnader för TV, Telefoni och Internet
  • Göra att vi kan få allt i samma sladd – TV, Telefoni och Internet
  • Fibern har lång livslängd och klarar de växande kraven på hög kapacitet
  • Ger bättre möjligheter till distansarbete och företagande
  • Blir allt viktigare för att öka inflyttningen till vår socken