Kontakt / Felanmälan fibertjänst

Styrelseordförande

Henrik Holst

Mobil: 0703- 03 51 21

Kassör

Urban Westerlund
Mobil: 0705-64 94 20

Ledamot

Mikael Wiklund
Mobil: 0709-20 07 74

Ledamoter

James Ericsson
Mobil: 0707-57 00 10