Så går det till att skaffa fiber

Vad gör jag om jag är intresserad av att installera fiber?

Börja med att kontakta styrelsen via e-post så kontaktar vi dig för vidare information.

Vi har ett bra avtal med Fiberbolaget i Borås som sköter vår service och installation. De bokar in en tid med dig för att sen kunna komma med en offert till Fiberföreningen på arbetskostnaden och installationen. Vi kontaktar sen dig med den totala kostnaden.

Efter installationen tas kontakt med NetatOnce för tecknande av kundavtal.

Vad förväntas medlemmen själv göra?

Du som delägare kan själv påverka kostnaden för installationen av fibern i din bostad. En grundavgift utgår alltid men sen kan du som delägare sänka din kostnad genom att till exempel gräva själv.

När väl fibern är inkopplad och klar åligger det inte delägaren något mer än att närvara vid stämmor. Dessa stämmor är viktiga för att du som delägare ska kunna påverka och även vara med och välja personer som ska ingå i styrelsen.