Enligt det som beslutades på stämman i våras har  det femåriga avtalet med Netatonce sagts upp. Nu pågår diskussion med andra fiberföreningar i Borås kommun för att göra en gemensam upphandling.