Inlägg av fiber@seglora.se

Nytt avtal för bredbandstjänster utskickat

Hej alla medlemmar i Seglora Fiberförening, Vi har idag skickat ut de nya avtalen till samtliga fastighetsägare inom föreningen. Med 280st uppkopplingar kommer all administration att ta sin tid och vi hoppas därför att ni inte väntar in i det sista med att skicka tillbaka avtalet. I brevet finner ni ett svarskuvert och totalt fyra […]

Information från Netatonce gällande natten mellan 16 -17 januari

Hejsan. Natten mellan onsdag-torsdag  är vi tvungna att göra en omläggning i Borås.  Detta kommer att påverka internet, tele och tv trafik. Man kan behöva starta om fiberroutern efter arbetet är utfört. Se vår hemsida för att se när arbetet är slutfört.   Med vänliga hälsning Christoffer Jönsson ______________________________ Nätansvarig www.netatonce.se

Styrelsemöte 15 januari 2019

Styrelsen har träffats och på agendan var information om arbetet med upphandling av nytt avtal, nya anslutningar i Viås, medlemmar som inte betalt fakturan. Valberedningen var representerad på mötet. Inför årets stämma söks nya styrelsemedlemmar. Är du intresserad ta kontakt med valberedningen, Kent Ljunggren 0709-722030 eller Lars-Peter Gunnarsson 0722-917290.

,

Vid händelse av åsknedslag

Information vid åsknedslag. Några av medlemmarna har drabbats av åsknedslag i elsystemet vilket resulterat i att mediaboxen har gått sönder. Händer det igen: Tag kontakt med ert försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. (Kostnaderna i samband med skadan täcks av hemförsäkringen) Kontakta Net at once Tel 0771-404400 och beställ en ny mediabox. Mediaboxen är medlemmens egendom […]