Inlägg av fiber@seglora.se

Samanställning av protokoll vid stämman den 21 mars 2018

Seglora fiber ekonomisk förening. Samanställning av protokoll vid stämman den 21 mars 2018   Följande beslut fattades som berör samtliga medlemmar.   En höjning av serviceavgiften till 190,00 kr i månaden inklusive moms. Orsak till höjningen är att avskrivningen har varit baserad på felaktigt belopp 15,000 kr som insatskapital och 30 års avskrivning. Det rätta […]