Inlägg av fiber@seglora.se

,

Vid händelse av åsknedslag

Information vid åsknedslag. Några av medlemmarna har drabbats av åsknedslag i elsystemet vilket resulterat i att mediaboxen har gått sönder. Händer det igen: Tag kontakt med ert försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. (Kostnaderna i samband med skadan täcks av hemförsäkringen) Kontakta Net at once Tel 0771-404400 och beställ en ny mediabox. Mediaboxen är medlemmens egendom […]

Samanställning av protokoll vid stämman den 21 mars 2018

Seglora fiber ekonomisk förening. Samanställning av protokoll vid stämman den 21 mars 2018   Följande beslut fattades som berör samtliga medlemmar.   En höjning av serviceavgiften till 190,00 kr i månaden inklusive moms. Orsak till höjningen är att avskrivningen har varit baserad på felaktigt belopp 15,000 kr som insatskapital och 30 års avskrivning. Det rätta […]