Information vid åsknedslag.

Några av medlemmarna har drabbats av åsknedslag i elsystemet vilket resulterat i att mediaboxen har gått sönder.

Händer det igen:

  1. Tag kontakt med ert försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. (Kostnaderna i samband med skadan täcks av hemförsäkringen)
  2. Kontakta Net at once Tel 0771-404400 och beställ en ny mediabox. Mediaboxen är medlemmens egendom och kostar 2500,00 kr
  3. Behövs det hjälp med att koppla in mediaboxen kontakta då föreningen, så ombesörjer vi att ni får hjälp. Denna kostnad faktureras er.