Årsstämma 2018 för Seglora fiber ekonomisk förening.

Plats .   Seglora Bygdegård

Datum  21/3   Klockan  19.00