Hej alla medlemmar,

Kallelse till årstämma med Seglora Fiber ekonomisk förening

Härmed kallas medlemmarna i Seglora Fiber ekonomisk förening till stämma

Tid:              Måndagen den 27 maj kl.18.00, registrering från 17.30

Plats:           Seglora bygdegård

Stämmohandlingar kommer att läggas ut på hemsidan www.seglorafiber.se innan årsmötet. Ett begränsat antal handlingar kommer att finnas tillgängliga i stämmolokalen.

Dagordning vid stämma med Seglora Fiber ek förening 2024.

 1. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 2023 vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna för året.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
 10. Beslut om årsavgift, medlemsavgift, överlåtelseavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Beslut om stadgeändringar
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

//Styrelsen

 

 

Meddelande till alla medlemmar,

Vi skickade strax innan jul ut nya tjänsteavtal till samtliga medlemmar i fiberföreningen. Dessa behöver returneras så fort som möjligt då befintligt avtal löper ut 31/3 och för att nya TV-boxar skall hinna att skickas ut till dess.
Avtalen skickades via post och det låg även ett förfrankerat kuvert som man skulle använda för att skicka in ett av avtalen. På adressetiketten står även ert fyrsiffriga medlemsnummer för att underlätta. Avtalshanteringen sköts av vår redovisningsbyrå Epok i Kinna som även är mottagaren av avtalen. Om det mot förmodan inte funnits något returneringskuvert så har ni adressen till Epok här nedan:

Epok i Kinna AB
Klockaregatan 1
511 54 Kinna

Tack för att ni prioriterar att skicka in era avtal!

Vid frågor kontakta ordförande Henrik Holst 0703-035121 eller fiber@seglora.se.

//Styrelsen

Kallelse till årstämma med Seglora Fiber ekonomisk förening

Härmed kallas medlemmarna i Seglora Fiber ekonomisk förening till stämma

Tid:              Måndagen den 22 maj kl.18.00, registrering från 17.30

Plats:           Seglora bygdegård

Stämmohandlingar kommer att läggas ut på hemsidan www.seglorafiber.se senast 10 maj. Ett begränsat antal handlingar kommer att finnas tillgängliga i stämmolokalen.

 Dagordning vid stämma med Seglora Fiber ek förening 2023.

 1. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 2022 vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna för året.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
 10. Beslut om årsavgift, medlemsavgift, överlåtelseavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Beslut om stadgeändringar
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Holst – Ordförande

Kallelse till stämma med Seglora Fiber ekonomisk förening

Härmed kallas medlemmarna i Seglora Fiber ekonomisk förening till stämma

Tid:              Måndagen den 30 maj kl.18.00, registrering från 17.30

Plats:           Seglora bygdegård

Dagordning vid stämma med Seglora Fiber ek förening 2022.

 1. Val av mötesordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av 2020 & 2021 vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna för dessa år.
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna.
 10. Beslut om årsavgift, medlemsavgift, överlåtelseavgift och andra avgifter efter förslag från styrelsen
 11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
 12. Val av ordförande
 13. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 14. Val av valberedning, två personer, varav en skall vara sammankallande.
 15. Beslut om stadgeändringar
 16. Beslut kring ev. utbyggnad av fibernätet
 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Henrik Holst – Ordförande

Måndagen den 27/12 mellan kl. 11.30–13.30 kommer elmätaren i en av våra fiber-noder att bytas ut. Vi hoppas slippa ev. störningar under bytet då det finns backup-ström (batterier) och Netatonce är meddelade.

Mvh, Styrelsen

Inplanerat reparationsarbete den 20/10 kl.8.00

Plats: Skåp 301 Björkhult.

 

Bakgrund:

Vi har under en längre tid brottats med uppkopplingar som ”gått upp och ner ” i hastighet i delar av vårt fibernät. Efter felsökning lokaliserade vi, tillsammans med LinkToLink att en undermålig installation under uppbyggnaden av nätet utförts i ett av våra fiberskåp. De försvårande förutsättningarna med felsökningen har varit, att problemet varit intermittent, dvs. ett fel som uppstår lite då och då och kan uppstå när en fiberkabel är skadad, men inte helt sönder.

Skåpet sitter på huvudstammen (Viared-Seglora) och felet gäller från Viared till Björkhult som förser ca 100 st av våra medlemmar med uppkoppling i Björkhult med omnejd.

För dessa medlemmar kommer fibern att vara ur funktion under hela tiden arbetet pågår.

För övriga medlemmar jobbar vi tillsammans med NETatONCE, för att minimera eller helt undvika avbrott, genom att kunna leda om internettrafiken och hämta uppkoppling från andra sidan av fibernätet. Vi har dock i nuläget ej fått något klart besked kring detta, men håller våra tummar att de löser det.

Arbetet påbörjas nu på tisdag den 20:e oktober kl.8.00 och beräknas vara klart till tidig kväll

De som utför arbetet, har full prioritet på uppdraget och är på plats med manskap och utrustning, för att blåsa om del av fibern, om detta behövs.

Vi hoppas på er fulla förståelse och vill att ni skall veta att vi gör allt vi kan för att få upp kvaliteten på vårt fibernät igen.

 

Tack för förståelsen!

//Styrelsen

Hej alla medlemmar,
Under vårt styrelsemöte igår beslutade vi att vi flyttar fram årsmötet på obestämd framtid. Detta beror givetvis på Covid-19 och de regler som finns vid sammankomster med fler än 50 personer.
Dvs. det blir inget årsmöte nu den 15:e september.
Mer information kommer gällande ny tid och datum för årsmötet.
Med vänliga hälsningar,
//Styrelsen

Information från https://www.netatonce.se/driftinfo.

Borås

Arbetet påbörjades: 2020-05-07 00:06

Arbetet beräknas klart: 2020-05-07 14:00

Påverkad tjänst: Internet, tv och telefoni

Information: Ett stort fiberbrott har hänt inatt.
Vi är dessvärre drabbade av detta och våran fiberleverantör jobbar för att få igång det igen.

Fibern är av vid en banvall och det krävs tillstånd för att gräva som nu väntas på.

Berörda föreningar:
Seglora
Hyssna
Sätila
Häggådalen
Gränsfiber
Överlida
Holsljunga
Hillared

Det förväntade klardatumet är preliminärt.

2020-05-07 09:07
Detta avbrott drabbar även våra kunder som är kopplade via Splitvision i Borås

2020-05-07 10:31
Ny preliminär klartid.
Fiberleverantören väntar fortfarande på tillstånd att gräva bredvid järnvägen.

 

 

 

Hej kära medlemmar,
Med anledning av Covid-19 har vi i styrelsen tagit beslutat att senarelägga årsmötet som skulle hållits nu i maj till den 15:e september kl. 18.30.
Vi hoppas på er förståelse och ser fram emot att träffar er alla i september istället.
//Styrelsen
Hej alla medlemmar!
Vi i styrelsen behöver bli fler framöver (maj) då vi tyvärr blir färre i samband med att någras styrelseuppdrag slutförts. Vi kommer behöva både suppleanter samt gärna någon med lite koll på siffror. Om du själv är sugen och vill veta mer, eller för den delen vet någon som hade passat bra för ett mindre uppdrag hos oss, skickar du ett mejl till oss på fiber@seglora.se eller ringer mig på 0703-035121.
Kortfattat handlar styrelsearbetet om att vi i styrelsen träffas ca: 6ggr/år för att gå igenom saker som hänt, vad som är på gång och planera för framtida förbättringar för medlemmar/förening. Ibland behövs såklart det göras saker mellan mötena och hänger helt ihop med vilken roll det är. Helt enkelt hjälpa varandra för att underlätta för hela gruppen.
Jag vill samtidigt betona vikten av att föreningen kan leva vidare då den annars kommer att tas över/köpas upp av något bolag. Detta kommer medföra att köparen på egen hand sätter prislappen för oss. För att ta ett exempel så tog Telia över en fiberförening, slutsumman slutade på 1kr. Som en prisindikation gällande just Telia som var med i vår senaste förhandling landade vi på närmare 1000kr/mån för det vi idag har för dryga 300kr.
Ha nu en riktigt härlig och solig helg!
//Seglora Fiberförening