Hej alla medlemmar i Seglora Fiberförening,

Vi har idag skickat ut de nya avtalen till samtliga fastighetsägare inom föreningen. Med 280st uppkopplingar kommer all administration att ta sin tid och vi hoppas därför att ni inte väntar in i det sista med att skicka tillbaka avtalet.

I brevet finner ni ett svarskuvert och totalt fyra (4) stycken A4-blad enligt följande:

Ett informationsblad som är ihophäftad med ett avtal med tillhörande villkor, tre blad. Fyll gärna i detta för eget behov och behåll det sedan som en kopia på vad ni beställt för tjänst.

Det sista bladet är själva avtalet som vi behöver få tillbaka. Fyll i, signera och skicka sedan tillbaka i det bifogade svarskuvertet.

OSA senast 15:e oktober!

Tack på förhand!

//Styrelsen

Årsstämma för Seglora Fiber ekonomisk förening onsdagen den 22 maj kl. 18.30 i Seglora Bygdegård.

Klicka på länkarna för mer information.

Kallelse till stämma 22 maj 19

2018 års Bokslut__

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Förslag till ändringar av stadgarna 2019

Välkomna

Styrelsen

I dag har fibern blivit avgrävd utanför Upptröst. Detta berör ett fåtal av anslutningarna.

Tyvärr kommer det inte bli åtgärdat förrän på måndag.

/ Styrelsen

 

Hejsan.

Natten till torsdag 2019-01-31 kommer vi att utföra ett servicearbete som påverkar er i föreningen. Efter slutfört arbete kan man behöva starta om sina enheter hemma.

 

Med vänliga hälsning
Christoffer Jönsson

Nätansvarig
www.netatonce.se

Hejsan.

Natten mellan onsdag-torsdag  är vi tvungna att göra en omläggning i Borås.  Detta kommer att påverka internet, tele och tv trafik.

Man kan behöva starta om fiberroutern efter arbetet är utfört.

Se vår hemsida för att se när arbetet är slutfört.

 

Med vänliga hälsning
Christoffer Jönsson
______________________________
Nätansvarig
www.netatonce.se

Styrelsen har träffats och på agendan var information om arbetet med upphandling av nytt avtal, nya anslutningar i Viås, medlemmar som inte betalt fakturan.

Valberedningen var representerad på mötet. Inför årets stämma söks nya styrelsemedlemmar.

Är du intresserad ta kontakt med valberedningen, Kent Ljunggren 0709-722030 eller Lars-Peter Gunnarsson 0722-917290.

Styrelsen i Seglora Fiber Ekonomisk förening

önskar Alla medlemmar

En riktigt God Jul 

och

Ett Gott Nytt År

 

Enligt det som beslutades på stämman i våras har  det femåriga avtalet med Netatonce sagts upp. Nu pågår diskussion med andra fiberföreningar i Borås kommun för att göra en gemensam upphandling.

Information vid åsknedslag.

Några av medlemmarna har drabbats av åsknedslag i elsystemet vilket resulterat i att mediaboxen har gått sönder.

Händer det igen:

  1. Tag kontakt med ert försäkringsbolag och gör en skadeanmälan. (Kostnaderna i samband med skadan täcks av hemförsäkringen)
  2. Kontakta Net at once Tel 0771-404400 och beställ en ny mediabox. Mediaboxen är medlemmens egendom och kostar 2500,00 kr
  3. Behövs det hjälp med att koppla in mediaboxen kontakta då föreningen, så ombesörjer vi att ni får hjälp. Denna kostnad faktureras er.