Styrelsen i Seglora Fiber Ekonomisk förening

önskar Alla medlemmar

En riktigt God Jul 

och

Ett Gott Nytt År