Årsstämma för Seglora Fiber ekonomisk förening onsdagen den 22 maj kl. 18.30 i Seglora Bygdegård.

Klicka på länkarna för mer information.

Kallelse till stämma 22 maj 19

2018 års Bokslut__

Styrelsens verksamhetsberättelse 2018

Förslag till ändringar av stadgarna 2019

Välkomna

Styrelsen