Dessa stadgeändringar vill styrelsen klubba igenom på årstämman den 21 mars:

Förslag reviderade Stadgar – Seglora fiber ekonomisk förening mars 2018