Seglora fiber ekonomisk förening.

Samanställning av protokoll vid stämman den 21 mars 2018

 

Följande beslut fattades som berör samtliga medlemmar.

 

En höjning av serviceavgiften till 190,00 kr i månaden inklusive moms.

Orsak till höjningen är att avskrivningen har varit baserad på

felaktigt belopp 15,000 kr som insatskapital och 30 års avskrivning.

Det rätta är att insatskapitalet är 20 900. Kr (vissa 21 900 kr)

och avskrivningstid 25 år.

 

En höjning av fakturaavgiften för brevfaktura till 50,00 kr inklusive moms

 

Samtidigt vill vi uppmana samtliga att se över sin betalningsform.

Man kan betala via autogiro som dras varje månad, alternativ E-faktura som betalas varje kvartal. Båda betalningsformerna är kostnadsfria för er som kund.

 

Tag kontakt med er bank så får ni hjälp med detta.

 

Urban Westerlund

Kassör

 

  1. Hela protokollet finns under dokument/protokoll på vår hemsida.

Seglora fiberförening.