Inventering av fiberfasadboxarna

Inventering av fiberfasadboxarna  på samtliga hus skall utföras inom några veckor